پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد میت مؤمن است.

اعم

غسل زیارت

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 2 : صفحه 309