پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

عمل مضاربه

اخص

سفر مضارب، گرفتن دیون مال مضاربه

وابسته

تعیین عمل مضارب، مضارب

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 285
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 74
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 95
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 235
  • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 11