عملکردها

علم (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

علم (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

خداوند به پیغمبر اکرم (ص) می‌فرماید: «الَّذِی جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ» (بقره// 120) ، و: «مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ»؛ «آن‌چه از علم که تو را آمد» (بقره// 145؛ آل‌عمران// 61؛ رعد// 37) .

بیشتر مفسران، واژه «علم» در این آیات را به دین یا بیان الهی و ادله و معجزات تفسیر کرده و چون این‌ها توسط قرآن بیان شده‌اند، قرآن را «علم» نامیده‌اند.

برخی گفته‌اند همه علوم کتاب‌های آسمانی پیشین در قرآن گرد آمده و مباحث آن به علم و یقین بیان شده است، و مردم با عنایت به علمِ روشنِ بیان شده در قرآن می‌توانند به مدارج ایمان راه یابند؛ از این رو، خداوند کتاب خود را به «علم» وصف کرده است.

منابع

  1. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 37
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
  3. تاریخ قرآن : صفحه 32

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 16
  • تاریخ قرآن : صفحه 32
  • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 37
  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 26