عملکردها

عصمت (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

«عصمت» یکی از نام‌ها و اوصاف قرآن و برگرفته از آیه 103 آل‌عمران است: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ».

منابع

  1. اسباب النزول عن الصحابة و المفسرین : صفحه 73
  2. تاریخ جمع قرآن : صفحه 1

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عصمت (قرآن) به زیرصفحه عصمت (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اسباب النزول عن الصحابة و المفسرین : صفحه 73
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 1
  • تاریخ قرآن : صفحه 73
  • شریعت در آئینه معرفت : صفحه (120-124)