عملکردها

عزیز (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عزیز (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«عزیز» یکی از اسامی و صفات قرآن است: «وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ»؛ «و این کتابی است قطعاً شکست‌ناپذیر» (فصلت// 41) .

«عزیز» در لغت به چند معنا آمده است: 1. غالب و نیرومند؛ 2. ارجمند و گرامی (شریف و کریم) ؛ 3. کمیاب.

قرآن به هر سه معنا «عزیز» نامیده شده است؛ زیرا:

1. غالب و شکست ناپذیر است؛ چون قدرت منطق و استدلال و اتقان معارف قرآن به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مقهور و مغلوب نمی‌شود و کسانی که به معارضه با قرآن برخیزند، شکست خورده، نمی‌توانند مثل آن را بیاورند.

2. عزیز است؛ چون خداوند او را گرامی داشته است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه نمی‌یابد و با پشتیبانی خدا محفوظ است: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (حجر// 9) .

3. کمیاب است؛ یعنی مثل و مانندی برای آن نیست.

منابع

 1. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 2. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 6
 3. لسان العرب جلد 5 : صفحه 374
 4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 184
 5. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
 6. هفده گفتار در علوم قرآن : صفحه 38

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عزیز (قرآن) به زیرصفحه عزیز (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 181
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181، 184
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 350
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 9
 • تاریخ قرآن : صفحه 22، 32
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 • سیری درعلوم قرآن : صفحه 45
 • شناخت قرآن از رهگذر قرآن : صفحه 113
 • شناخت نامهای قرآن : صفحه 24
 • قرآن درآئینه اندیشه ها : صفحه 258
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 6
 • لسان العرب جلد 5 : صفحه 374
 • لسان العرب جلد 9 : صفحه 185
 • هفده گفتار در علوم قرآن : صفحه 38
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27