پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عزادار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهل مصیبت، صاحب عزا

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

ارسال طرف عمامه صاحب عزا، پابرهنگی عزادار، تمییز عزادار، خوردن غذای عزادار

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 4 : صفحه 161
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 92