عملکردها

عروة الوثقی (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عروة الوثقی (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«عروة‌الوثقی» که در آیات 256 سوره بقره و 22 سوره لقمان آمده از نام‌ها و صفات قرآن است: «فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَیَ»؛ «به دستگیره محکمی چنگ زده است». (بقره// 256)

علت نامگذاری قرآن به «عروة‌الوثقی» ثبات و استحکام قرآن برای اهل ایمان است که هرگز امکان گسستن و فنا ندارد و با تمسک به آن به سعادت و کمال خواهند رسید.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 32
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
  3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 345
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 16
  • تاریخ قرآن : صفحه 32
  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27