عملکردها

عدل (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عدل (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

یکی از اسامی و صفات قرآن که در آیه 115 سوره انعام آمده «عدل» است: «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِکَلِمَاتِهِ»؛ «کلام خدای تو از روی راستی و عدالت به حد کمال رسید و هیچ کس نمی‌تواند در آن کلمات تبدیل و تغییر ایجاد کند… ».

«عدل» در لغت به معنای دادگری، انصاف، راستی و استقامت آمده است. قرآن از آن‌رو به «عدل» وصف شده که احکام شرعی موجود در آن و نیز اخبار آن مانند وعد و وعید، ثواب و عقاب و… همه از روی عدالت است و نیز قرآن از همان حال و صفتی که بر آن نازل شده است انحراف و تبدیل ندارد.

منابع

 1. التفسیر الکبیر جلد 13 : صفحه 161
 2. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 354
 3. الفوائد المشوق الی علوم القرآن و علم البیان : صفحه 249
 4. دائرة المعارف قرآن جلد 1 : صفحه 180
 5. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346
 • التفسیر الکبیر جلد 13 : صفحه 161
 • الفوائد المشوق الی علوم القرآن و علم البیان : صفحه 249
 • دائرة المعارف قرآن جلد 1 : صفحه 180
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 354