پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور خلاف در نماز

وابسته

ظهور تمامیت نماز، نماز احتیاط

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (210-211)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 508، 510
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 298، 301