پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، ظهور خلاف در نماز

وابسته

قضای نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 208
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 494