پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن در نماز

وابسته

کثیر الظن در نماز، یقین در نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 422