پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جماعت، ظن در نماز

وابسته

ظن امام با حفظ ماموم

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 574
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 379