پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن در نماز واجب

وابسته

نماز یومیه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 362