پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن در نماز

وابسته

ظن در نماز واجب