پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن در نماز

وابسته

شرایط نماز ( فقه )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه (592-593)
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 400