پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن در نماز

وابسته

ظن در ترک نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (198-199)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 427
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 220