پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن ( فقه )

وابسته

شک در مسافت شرعی، علم به مسافت شرعی، مسافت شرعی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 248
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 204
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 367
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 18
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 146