پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن به طریق : ظنّ به راه‌های تحصیل حکم شرعی

ظن به طریق، مقابل ظن به واقع، و به معنای ظن به راه‌ها و اسباب به دست آوردن حکم شرعی است ـ که در علم اصول فقه مطرح می‌باشد ـ و مکلف را به واقع می‌رساند.

اصطلاح ' ظن به طریق ' و ' ظن به واقع ' در بحث انسداد باب علم مطرح است؛ به این بیان که با فرض تمام بودن ' مقدمات انسداد ' این بحث مطرح می‌شود که آیا نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظن به واقع ـ حکم واقعی ـ است یا حجیت ظن به طرق و راه هایی ـ اسباب شرعی ـ که مکلف را به واقع می‌رساند و یا نتیجه آن، حجیت هر دو می‌باشد.

در صورتی که نتیجه مقدمات دلیل انسداد، حجیت ظن به طریق باشد، اگر عادلی ـ از راه خبر واحد که حجیت آن ظنی است ـ از حرمت یا وجوب چیزی خبر دهد، این خبر، حجت و عمل کردن به آن واجب است، اگر چه برای مکلف، از این خبر، به حرمت یا وجوب آن چیز ظن حاصل نشود.

منابع

 1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 613
 2. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (293-295)
 3. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 142
 4. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 212
 5. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 409
 6. کفایة الاصول (المحشی) جلد 3 : صفحه 413
 7. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 478
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن ( اصول فقه )

وابسته

ظن به واقع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن به طریق به زیرصفحه ظن به طریق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 142
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 478
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 409
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 171، 174، 175، 203
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 244
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 204، 212، 261
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 212، (293-295)
 • کفایة الاصول (المحشی) جلد 3 : صفحه 413
 • کفایة الاصول : صفحه 361، 362، 363، 366
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 613
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 165