پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن ( فقه )

وابسته

وقت نماز

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 29
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 151، (157-159)