پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اخص

ظن به امتثال در مقام تطبیق عمل، ظن به امتثال در مقام تعیین حکم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن به امتثال به زیرصفحه ظن به امتثال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 293، 487
  • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 270