پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظالم ( فقه )

وابسته

اعانت ظالم مسلمان، ظالم کافر

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 165