پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، طهارت بدن

منابع

 • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 497
 • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 1 : صفحه 298
 • الفقه جلد 10 : صفحه 159، 162
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 50
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 72
 • روضة الطالبین جلد 1 : صفحه 200
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 1 : صفحه 89
 • فقه الصادق (ع) جلد 1 : صفحه 413، 415
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 2 : صفحه 48
 • مختصر الاحکام : صفحه 29
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 95
 • مصباح المنهاج-طهارة جلد 3 : صفحه 547
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 77، 79، 85