پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، طهارت آب چاه از مدفوع

وابسته

مدفوع نجس

منابع

  • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 2 : صفحه 426