پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت آب

وابسته

آب راکد، طهارت آب جاری، نجاست آب راکد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 14