پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات تشهد، مستحبات سجده نماز، مستحبات قنوت، مستحبات قیام نماز

وابسته

انگشت دست، قیام نماز

منابع

  • توضیح المسائل : صفحه 175
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 211
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 283
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 236، (281-282)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 710
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 216
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 248