پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

صوت وحی : صداهای همراه با برخی از اقسام نزول وحی

صوت وحی را به صداهایی همچون بانگ جرس یا آوای کوبیدن دو فلز به هم یا صدایی شبیه صدای وِزوِز زنبور عسل تشبیه کرده‌اند؛ آن‌گاه که رسول گرامی اسلام (ص) هنگام دریافت وحی به طور مستقیم آن را می‌شنید. و در حقیقت این صداها مقدمه نزول وحی بود و رسول گرامی (ص) را برای ارتباط مستقیم با غیب و شنیدن وحی آماده می‌ساخت.

حارث بن هشام از رسول گرامی (ص) پرسید: یا رسول‌الله! وحی چگونه بر شما نازل می‌شود؟ حضرت فرمود: گاهی همانند صدای زنگ، که آن سخت‌ترین نوع وحی بر من است، و گویا بندهای من از هم می‌گسلد، و در این هنگام مطالب وحی شده را حفظ می‌کنم. زمانی نیز فرشته در مقابل من مجسم می‌شود و با من سخن می‌گوید و گفته‌های او را درک و حفظ می‌کنم، که این نوع از وحی بر من آسان‌تر است.

ابن‌عباس می‌گوید: هنگامی که وحی نازل می‌شد، صدای آن مانند فرود آمدن آهن بر سنگی سخت بود، و بر اثر آن اهل آسمان صیحه می‌زدند.

ابن‌سعد نقل می‌کند: وقتی خداوند به وحی سخن می‌گفت، اهل آسمان‌ها صداهایی همچون صدای فرود آمدن زنجیر بر سنگی سخت می‌شنیدند و از بیم آن به فزع و بی‌هوشی دچار می‌شدند.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 160
  2. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (103-106)
  3. هدی الفرقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 65
  4. تاریخ قرآن : صفحه 108

اصطلاح‌نامه

وابسته

وحی الهی ( علوم قرآنی )

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 160
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 67، (103-106)
  • تاریخ قرآن : صفحه 108
  • هدی الفرقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 65