پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

صوت ( فقه )

وابسته

آلات ( فقه )، صوت انسانی

منابع

  • نظری به موسیقی : صفحه (199-200)