عملکردها

صدق (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

صدق (قرآن) : یکی از نام‌ها و صفات قرآن

قرآن کریم از آن جهت که تعلیمات آن عین حقیقت و واقع است و در آن شائبه کذب و خلاف نیست و فطرت بشر بر آن گواه است «صدق» نام گرفت و به «صدق» متصف شد. عنوان «صدق» در سه آیه از قرآن مجید وصف این کتاب الهی قرار گرفته است:

1. «وَالَّذِی جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» (زمر// 33) .

2. «… وَکَذَّبَ بِالصِّدْقِ» (زمر// 32) .

3. «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِکَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» (انعام// 115) .

در آیات فوق، مراد از «صدق»، «قرآن» است و مراد از آورنده صدق، پیامبر اسلام (ص) است.

منابع

 1. تاریخ قرآن : صفحه 31
 2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275
 3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 4. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 7 : صفحه 328
 5. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 260
 6. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 143
 7. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 8 : صفحه 399
 8. التفسیر الکبیر جلد 26 : صفحه 278
 9. تفسیر نمونه جلد 19 : صفحه (452-456)

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 80
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346
 • التفسیر الکبیر جلد 26 : صفحه 278
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 260
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 7 : صفحه 328
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 13
 • تاریخ قرآن : صفحه 31
 • تفسیر نمونه جلد 19 : صفحه (452-456)
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 143
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 8 : صفحه 399
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27