پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

صباوت، موانع شهادت

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 448
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 86
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 131