پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، شیر حرام گوشت

وابسته

حیوان نجاست خوار، خوردن شیر نجاستخوار

منابع

  • الفقه جلد 76 : صفحه 62
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 197
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 159
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 285