پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شک در امامت

وابسته

شک غیر شیعه در امامت، شیعه دوازده امامی ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 442
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 525