عملکردها

شهرت منقول

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

شهرت منقول : شهرت نقل شده برای فقیه

شهرت منقول، مقابل شهرت محقق بوده و عبارت است از شهرتی که فقیه آن را تحصیل نکرده، بلکه برای او نقل شده است که روایت یا فتوای خاصی در میان فقها و یا محدثان شهرت دارد، مثل این که در کتاب‌های فقهی درباره مسئله‌ای خاص ادعای شهرت شده باشد.

منابع

  1. مفاتیح الاصول : صفحه 503
  2. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 183
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

شهرت ( اصول فقه )

وابسته

شهرت محقق

منابع

  • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 183
  • مفاتیح الاصول : صفحه 503