پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرط بندی در مسابقه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گروبندی در مسابقه

اعم

احکام مسابقه، شرط بندی

اخص

شرط بندی در اسب دوانی، شرط بندی در تیر اندازی، شرط بندی در شطرنج، شرط بندی در شنا

وابسته

قمار با شرط بندی، مسابقه ( اعم )

منابع

  • جلد khordadnews.ir جزء news : صفحه 80151
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 167، 172
  • مجله فقه جلد 19,20 : صفحه 372، 389