پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض، شرطیت ( فقه )

اخص

استمرار ایام حیض، تساوی دو حیض، توالی دو حیض

وابسته

اختلاف خون ذات عادت، حیض ( فقه )

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 568
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 47
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 290
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 149
  • حواریات فقهیه : صفحه 69
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 143
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 133