پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شاک ( فقه )، مهدور الدم

وابسته

شاک در نبوت، شک در امامت، قتل شاک امامت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شاک در امامت به زیرصفحه شاک در امامت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 442
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 525