پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سیخ کباب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سَفُّود

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

صید با سیخ

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 9
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 14