پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سوزن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مخیط

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

صید با سوزن

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 14