عملکردها

سنت صحابه

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

سنت صحابه : قول، فعل و تقریر صحابه پیامبر ' ص '

سنت صحابه به معنای قول (گفتار) ، فعل (کردار) و تقریر هر یک از صحابه پیامبر (ص) است.

دانشمندان اصولی ـ چه امامی و چه اهل سنت ـ بر این دیدگاه اتفاق دارند که سنت، همان گفتار، کردار و تقریر رسول خدا (ص) است.

آن چه میان ایشان مورد اختلاف است، اطلاق سنت بر قول، فعل و تقریر صحابه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است.

برخی از دانشمندان اهل سنت همچون ' شاطبی ' در ' الموافقات ' معتقدند قول، فعل و تقریر صحابه نیز سنت به شمار می‌آید و همانند سنت رسول خدا (ص) حجیت و اعتبار دارد، در حالی که شامل روش امامان (ع) نمی‌شود. علمای امامیه بر این عقیده‌اند که قول، فعل و تقریر امامان معصوم (ع) نیز سنت است، ولی قول، فعل و تقریر صحابه ـ غیر معصوم ـ سنت نیست.

نکته:

در بحث سنت صحابه، به صحابی به عنوان فردی که مصاحبت رسول خدا (ص) را درک کرده است نظر می‌شود، چه در زمره راویان و مجتهدان باشد و چه نباشد، اما در بحث مذهب صحابی، به صحابی از این نظر که راوی و یا مجتهد است نظر می‌شود و عمل او مورد بحث قرار می‌گیرد [۱] .

نیز ر.ک:مذهب صحابه.

پانوشت

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 143

منابع

 1. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 75
 2. مقالات اصولی : صفحه 25
 3. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 70
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

حجیت سنت صحابه، صحابه ( اصول فقه )، مذهب صحابی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سنت صحابه به زیرصفحه سنت صحابه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 70
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 133، 135، 143
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 39
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 54
 • مقالات اصولی : صفحه 25
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 75