پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سفر در وقت نماز، سفر قبل از عیدین

وابسته

سفر بعد از طلوع فجر عیدین، نماز عیدین

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 456
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 398
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 320
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 405