پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات ( عمل )

وابسته

زکات به فاسق، زکات به مجهول الحال، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 274
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 221