پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زباله کشی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تخلیه چاه، سرگین کشی

اعم

شغل پست

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 57