پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، ریختن

وابسته

ذوب فلز در ظرف نجس، ریختن فلز مذاب در آب نجس

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 121
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 445