پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فاسق ( فقه )

وابسته

ریا ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ریا کار به زیرصفحه ریا کار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 450