پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ریا در عمل خارج نماز، ریا در مقدمات عبادت

وابسته

ریا بعد نماز، ریا در اجزای نماز، ریا در صفات نماز، مقدمات نماز

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 25
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 136