پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، روزه قضا

وابسته

روزه ناسی غسل جنابت، ناسی

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 299، 335، 373
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 127
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 109