پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

در این صفحه شما میتوانید ساختار درختی اصطلاح‌نامه فقه را پیمایش نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واژه به «خودداری مدعی از قسم با یک شاهد» مراجعه کنید.

صفحه‌های ردهٔ «خودداری مدعی از قسم با یک شاهد»

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.