عملکردها

رده

اماره مثبت تکلیف

از دانشنامه علوم اسلامی

در این صفحه شما میتوانید ساختار درختی اصطلاح‌نامه اصول فقه را پیمایش نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واژه به «اماره مثبت تکلیف» مراجعه کنید.

صفحه‌های ردهٔ «اماره مثبت تکلیف»

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.