پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رجوع از اذن ( فقه )

وابسته

دیوار مشترک، گذاشتن چوب بر دیوار همسایه

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 341
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 257-8