پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رُب

وابسته

گلابی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 419