پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:ذکر (قرآن.

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • اعجاز قرآن : صفحه 31